ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้แนะนำธุรกิจ


greathana-school
new28966@hotmail.com
081-8757920

นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 


The Flower Experts, under the Supervision of the Ministry of Education.Universal Flower Arrangement School.

    
          โรงเรียนสอนจัดดอกไม้สดสากล เป็นสถาบัณที่มีมาตรฐานและคุณภาพครบถ้วน ได้รับการรับรองจาก

   the Ministry of Education โดย มีคณะอาจารย์ที่มากด้วยความสามารถและมีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ทางด้านศิลปะการ

จัดดอกไม้ ที่พร้อมจะถ่ายทอดศิลปะแขนงนี้ให้แก่ ท่านที่สนใจ และรักในอาชีพการจัดดอกไม้ ให้ท่านได้พัฒนาความรู้ความ

สามารถ ในการจัดดอกไม้จนท่านสามารถเปิดกิจการร้านดอกไม้ได้ ส่งผลให้ทางสถาบัณได้ รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจด้วยดี

เสมอมาจนถึงปัจจุบัน

            Great Hana World Co.,Ltd.บริษัท เกรทฮานะ เวิลด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2541 โดยนาง กมลวรรณ จารุกุลวนิช โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อการนำเข้าและส่งออกดอกไม้ตัดดอก สำหรับร้านค้าประเภท Florist Shop ปัจจุบันธุรกิจนำเข้า และส่งออกเป็น

ธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น 

       ซึ่งจากประสบการณ์อันยาวนาน ในแวดวงธุรกิจการออกแบบและการจัดดอกไม้ ของนาง  กมลวรรณ จารุกุลวนิช ในฐานะ

นักจัดดอกไม้, ครูสอนจัดดอกไม้ รวมไปถึงผู้ประกอบการ ธุรกิจ  การค้าส่ง จึงได้รวมกับกลุ่มเพื่อนซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ในแวดวงการจัดดอกไม้ ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เกรทฮานะ เวิลด์ จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนสมาคมนักจัดดอกไม้ในประเทศไทย ใน

การนำเข้าสินค้าประเภทไม้ตัดดอกและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ นักจัดดอกไม้

            ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ออสเตรเลีย รวม

ที้งประเทศเนเธอร์แลนด์ ทางบริษัทก็นำเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ และตลอดระยะเวลา 4 ปีในการดำเนินธุรกิจนำเข้าไม้ตัดดอก

 บริษัทยังสนับสนุนสินค้าประเภทเดียวกันนี้ จากภายในประเทศ อีกทั้งเป็นผู้ปลูกเลี้ยงอีกด้วย    เพื่อให้ท่านได้สินค้าที่ดีที่สุด เรา

มุ่งหวังที่จะมอบการบริการภายใต้มาตรฐานสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่าน เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญในทุกความต้องการของลูกค้า

เป็นหลักเพื่อตอบสนองความต้องการ และพร้อมที่จะให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อคุณ
 
   
   
โรงเรียนสอนจัดดอกไม้สดสากล 888/8 ซ.แบริ่ง64/1 ถ.สุขุมวิท107 Tel. 081-8089034,086-3101782
©2012 by greathana-school.com